Skip to content

Foredrag

En oversigt over nogle af de foredrag, som jeg p.t. udbyder. Andre emner inden for personlig og spirituel udvikling og vækst kan aftales.
I det aktuelle program kan du se oversigt over planlagte foredrag.
Jeg tager også ud som gæstelærer i foreninger, virksomheder, på skoler, på Coach- og terapiuddannelser, og hvor der samles grupper.
Ring på tlf. 27 57 35 02 for nærmere information og aftaler.

At vokse gennem mødet med andre ( og sig selv)
Tænk, hvis et hvert møde med et andet menneske – har et budskab til dig – noget du kan lære, vokse og udvikles af! Tænk, hvis intet møde er tilfældigt – men er skabt netop for at give dig mulighed for at lære og vokse. Gennem foredrag, dialog og øvelser vil vi undersøge de fantastiske muligheder for vækst og læring, der ligger i mødet med andre – både i mødet med dem vi holder af og dem som vi umiddelbart ikke bryder os om.

Afhængighed – din skjulte gave
Mange af os har en eller anden form for afhængighed – ex. af sukker, tv, shopping, bekymringer, arbejde, tobak, alkohol, computer, mad eller andet. Vores instinktive reaktion er ofte at prøve at bekæmpe og kontrollere afhængigheden, men ofte vender den tilbage – måske i en ny form. For dybt i os, er der noget som har brug for at blive hørt, elsket og mødt. Så ved at indtage en nysgerrig, undersøgende og medfølende holdning kan afhængigheden blive den lærermester som kan vise vejen til større accept og selvforståelse. Foredrag, dialog, øvelser.

Med intuitionen som vejviser – en dans med livet
Intuitionen er en genial og ubegrænset indre guide, der kan fortælle os, hvad der er det optimale at gøre i enhver situation. Når vi bevidst vælger at spørge og lytte til intuitionen, vil vi opleve at blive ført til de rette steder, muligheder, oplysninger, mennesker – at få adgang til ubegrænset kreativitet og al den hjælp vi har brug for til at føre vores dybeste drømme og potentialer ud i livet. Det bliver som en eventyrlig dans med livet, hvor alt går op i en større enhed. Og den intuitive evne findes i os alle – og kan let optrænes. Foredrag, dialog og øvelser.

Genvind indre styrke og kreativitet – Kast lys på “skyggen”
I løbet af opvæksten har vi hver især benægtet og skjult nogle sider af os selv, i vores bestræbelse på at vinde kærlighed og accept. Når vi bliver irriterede, fordømmer, beundrer, misunder eller tager afstand fra andres måde at være på, er det ofte, fordi de udlever de aspekter, som vi fornægter, frygter og ikke accepterer, – vores “skyggesider”. I takt med at vi kaster lys på og integrerer disse skjulte sider hos os selv genvindes den styrke, glæde og kreativitet, som vi i sin tid gav fra os. Foredrag og øvelser.

Forstå budskaberne i dine drømme
Vores drømme er beskeder til os fra det ubevidste. Ved bevidst at arbejde med dine drømme kan du lære dig selv bedre at kende og få fantastisk god vejledning både i din personlige udviklingsproces og i helt konkrete spørgsmål vedr. f.eks. arbejde og dit forhold til andre. Det er så spændende et arbejde, at det sagtens kan konkurrere med film og romaner. Vi drømmer alle hver nat, og hvis du ikke kan huske drømmene, er det noget, der kan optrænes. Foredrag og drømmeanalyse af medbragte drømme.

Tal og lyt med hjertet – indfølende kommunikation
Det kan være svært at få sagt det, vi mener, uden at andre bliver vrede eller sårede. Vi vil se på, hvordan vi kan udtrykke os, så konflikter undgås eller løses på en respektfuld måde. Udgangspunktet er bl.a. Girafsprog, som har vist sig at være særdeles effektivt til at undgå eller løse konflikter med respekt for alle involverede. Foredrag og øvelser.

Gør drømmen til virkelighed, gør arbejdet til en leg!
Walt Disney: “If you can dream it, you can do it.” Hvad er din drøm? Der er noget, netop du kan gøre, på en måde som ingen andre kan. Hvad ville du elske at la-ve/arbejde/lege?. “Spørg ikke, hvad verden har brug for, at du gør. Spørg om, hvad der får dit hjerte til at synge og gå ud og gør det, for hvad verden har brug for er mennesker med hjerter som synger” Hvad får dit hjerte til at synge? Foredrag og øvelser.

Kan vrede bruges konstruktivt?
Ja, til at sige til og fra – at kunne sætte grænser og til at handle i livet. Hvordan har du det med vrede? Din egen og andres? Mange af os har ubehagelige erfaringer med eg-ne eller andres vredesudbrud, og har derfor valgt at lægge låg på vreden. Men til sidst letter låget og desværre ofte som et vulkanudbrud af opsparet aggression, som ikke har meget med den nuværende situation at gøre. Så hvordan kan vi bruge den drivkraft, som vreden er på en god måde, til fordel både for os selv og de mennesker vi omgås? Foredrag og øvelser.

Flow – flyd med livet
De fleste af os har lært at livet er en kamp, at vi skal arbejde hårdt, for at få det vi ønsker og har brug for. Men iflg. den vediske videnskab, Indiens urgamle filosofi, opnår vi mest muligt, ved at gøre mindst muligt. Og erfaringer fra “flow-mestre”, – mennesker, som dagligt giver sig tid til at lytte til deres intuition og vælger at følge den, er at de lettere når deres mål og livet bliver langt mere legende, sjovt og magisk, end da de overhørte intuitionens budskaber. Det føles mere som at flyde med strømmen, end at kæmpe mod. Og opstår der “problemer”, opleves de som “muligheder”. Foredrag og øvelser.

Genvind indre styrke og kreativitet – Kast lys på “skyggen”
I løbet af opvæksten har vi hver især benægtet og skjult nogle sider af os selv, i vores bestræbelse på at være gode og perfekte og vinde kærlighed og accept. Når vi bliver irriterede, fordømmer, beundrer, misunder eller tager afstand fra andres måde at være på, er det ofte, fordi de udlever de aspekter, som vi fornægter, frygter og ikke accepterer, – vores “skyggesider”. I takt med at vi kaster lys på og integrerer disse skjulte sider hos os selv genvindes den styrke, glæde og kreativitet, som vi i sin tid gav fra os. Foredrag og øvelser.

Forstå budskaberne i dine drømme
Vores drømme er beskeder til os fra det ubevidste. Ved bevidst at arbejde med dine drømme kan du lære dig selv bedre at kende og få fantastisk god vejledning både i din personlige udviklingsproces og i helt konkrete spørgsmål vedr. arbejde og dit forhold til andre. Det er så spændende et arbejde, at det sagtens kan konkurrere med film og romaner. Vi drømmer alle hver nat, og hvis du ikke kan huske drømmene, er det noget, der kan optrænes. Foredrag og drømmeanalyse af medbragte drømme.

Styrk dit selvværd
Det lille nyfødte barn har en intakt, sund og stærk selvværdsfølelse. Men i løbet af opvæksten ændres denne følelse for mange af os til en følelse af mindreværd. Vi føler os forkerte og ikke gode nok. Mindreværdets følgesvend er ofte storhedsvanviddet. Og begge sider underminerer vores kreative evner og udtryk og vores forhold til os selv og andre. Hvad er forskellen på selvtillid og selvværd? Hvordan kommer generobrer vi den sunde selvværdsfølelse. Foredrag, dialog og øvelser.

Shamanisme i et nutidigt perspektiv
Den nye tids tro og spiritualitet på tværs af kulturer og religioner. Mange mennesker er søgende, men ønsker ikke at en “ydre autoritet”, som f.eks. en præst, skal fortolke og udlægge de åndelige budskaber for dem. De søger selv at finde deres egen indre sandhed, ved at dyrke forskellige former for åndelig praksis, bl.a. med udgangspunkt i de oprindelige shamanistiske traditioner. Lars Lilholdt: “Lad os bryde huller i kulturernes forstenede vægge”. Foredrag, diskussion og øvelser.

De 4 indsigter, der gør det muligt for dig at leve dine drømme
Medicinmænd og kvinder fra Sydamerika har beskyttet ældgammel visdom i hemme-lige samfund – frem til nu – hvor de videregiver denne visdom og oplærer alle der ønsker det. De 4 indsigter fortæller at al skabelse – mennesker, hvaler og endda stjer-ner – er skabt af lys, som manifesteres gennem intentionens kraft. De bruger og har brugt disse indsigter til at helbrede sygdomme og følelsesmæssig smerte samt skabe og opretholde en sund balance og udvikling. Den 1. indsigt lærer os, hvordan vi kan slippe følelsesmæssige sår, som en slange skifter sin ham – så vi ikke er styret af vores historie – og dermed kan blive leder i eget liv. Den 2. indsigt lærer os, hvordan vi går bag om frygten og vreden og dermed kan leve med fred og ynde. Den 3. indsigt viser os hvordan vi træder uden for tiden, så vi kan fixe problemerne inden de opstår og dermed helbrede vores liv. Den 4. indsigt lærer os at drømme verden ind i skabelse – ved at vågne op fra den kulturelle trance vi er blevet uddannet i – så vi kan skabe glæde, sundhed, velstand, balance og mening i vores liv og omkring os i verden.

Styrk intuitionen – den indre guide
Få inspiration og vejledning til at genoptræne kontakten og tilliden til intuitionen – din indre vejleder,
og oplev hvordan uventede og geniale løsninger opstår. Livet bliver lettere og sjovere, og din kreativitet og dit selvværd styrkes. I stedet for at lytte til ydre autoriteter finder vi svarene dybt i os selv. Vi bliver ledere i vores eget liv.

Gør drømmen til virkelighed, gør arbejdet til en leg!
Walt Disney: “If you can dream it, you can do it.” Hvad er din drøm? Der er noget, netop du kan gøre, på en måde som ingen andre kan. Hvad ville du elske at lave/arbejde/lege? “Spørg ikke, hvad verden har brug for, at du gør. Spørg om, hvad der får dit hjerte til at synge og gå ud og gør det, for hvad verden har brug for er mennesker med hjerter som synger”. Hvad får dit hjerte til at synge? Foredrag og øvelser.

Kærlighed er svaret, målet og midlet!
Til at få et bedre liv. For uanset om du ønsker at få det bedre med dit helbred, din økonomi, dit parforhold, dit arbejde eller med dine forhold til forældre, børn, søskende, venner, kolleger, kunder eller andre, så er kærlighed midlet til at nå dit mål. Her handler det først og fremmest om kærligheden til dig selv. Og du behøver ikke være bange for, at du så drukner i egoisme, for erfaringerne viser, at mennesker der giver sig selv omsorg og kærlighed, slet ikke kan lade være med at give omsorg og kærlighed videre til andre. Foredrag og øvelser.

Fra stress til indre ro
Så længe vi identificerer os med og vurderer, analyser og bedømmer vores følelser, behov, tanker, krop m.v. kan uro og angst dominere os. Ved at gå fra dualitet til enhed, fra opsplittethed og adskilthed til helhed kan vi opleve en dyb, dyb indre ro. Vi kan opleve at komme hjem. Foredrag og øvelser.

Skab det liv du ønsker dig
Om hvordan du bl.a. ved tankens kraft kan forme din nutid og fremtid, som du ønsker det. Vi vil tale om og prøve forskellige metoder, som visualisering, meditation og andre transformerende teknikker til at skabe det, som vi hver især ønsker. Du ser det – når du tror det. Foredrag, dialog og øvelser.

Lykken er et valg!
Lyder det underligt? Måske – for mange af os, tager det som noget selvfølgeligt og “natur-givet”, at blive vrede, glade, kede af det o.s.v. som reaktion på det, der sker i vores liv. Måske er det snarere noget “kultur-ligt” end “natur-ligt”. Vores følelsesmæssige reaktioner er nemlig bestemt og styret af de overbevisninger, som vi hver især har dannet os, for at tage vare på os selv igennem livet. Overbevisninger som var rimelige nok engang, men som ikke nødvendigvis er aktuelle for os mere. Via f.eks. en option-/udforskningsdialog kan du finde frem til, hvilke overbevisninger, der styrer dit liv. Og ved at ændre på dem, ændrer du de følelsesmæssige reaktioner, som de afføder. Foredrag og øvelser.

Humor helbreder – grin dig glad og rask!
Flere og flere undersøgelser viser at et godt grin virker helbredende både på fysiske og psykiske problemer. Og du behøver ikke på forhånd at være glad – du kan vælge at grine også selvom du er ked af det eller vred – så kommer glæden efterhånden af sig selv. Kom og prøv et godt grin sammen med andre – der bliver masser af træning til lattermusklerne. Foredrag og øvelser.

Styrk dit helbred med urtemedicin
I folkemedicinen har man i årtusinder brugt urter til at lindre eller helbrede sygdomme. De har været “ude i kulden” i en del år, men vinder nu igen mere frem som et supplement til den konventionelle medicin. At bruge urtemedicin er både en økologisk og billig metode til at få det bedre. Vi vil se på hvilke urter, der er gode til forskellige sygdomme. Og tale om urter og anden naturmedicin til hus- og rejseapoteket.

Girafsprog – et sprog fra hjerte til hjerte
Det kan være svært at få sagt det, vi mener, uden at andre bliver vrede eller sårede. Marshall Ro-senberg har fundet frem til en respektfuld og kærlig kommunikationsform, som kan hjælpe os med at undgå konflikter, eller hvis de er opstået, med at løse dem på en hensynsfuld måde: “Girafsprog”. Girafsproget er enkelt og kan læres af alle, men det kræver en indsats, da gamle mønstre skal brydes. Denne indsats belønnes rigeligt i form af bedre relationer til de mennesker du omgås. Foredrag og øvelser.

Maria von Traps eventyrlige liv
Den virkelige og livsbekræftende historie om hovedpersonen i musicalen “The Sound of Music”, Maria, med hendes farverige oplevelser fra barndom, klosterliv, ægteskab, flugten fra Hitlers Tyskland og hendes liv i USA. Foredrag med oplæsning fra Maria von Traps erindringsbog og med musikalske uddrag fra Musicalen.

Kærlighed, følelser og seksualitet
Hvordan får/bevarer jeg et godt forhold til en partner/mig selv? Hvordan bevarer jeg min egen integritet i et forhold. At følge intuitionen også midt i forelskelsen. Åbenhed om følelser.
At arbejde med den indre mand og kvinde som basis for et godt forhold til den ydre mand/kvinde – ham/hende du allerede kender eller som du ønsker at møde. Lyst, nydelse, ømhed, hengivelse, overgivelse, grænser, leg, grin og glæde. Lidenskab og seksualitet. Kærlighed og ærlighed som vej, mål og middel. Foredrag og øvelser.

Med kærlighed og accept kan vi vokse og gro.
Vi tror at vi med kritik og irettesættelser forbedrer os selv og andre. Men erfaringerne viser, at kritik avler mere kritik og har en tendens til at låse os fast. Hvorimod kærlighed og accept, giver det trygge rum, der skal til, for at vi tør “gå ud i livet” – og afprøve nye områder. Det giver en grobund for en ny meget mere konstruktiv og lykkelig måde at leve på. Life-coaching, vejledning i livskunst bygger bl.a. på disse principper. Kom og få nye indfaldsvinkler til et lykkeligere liv. Foredrag, dialog og øvelser.

Omfavn din angst
Bekymring, frygt og angst er følelser som de fleste kender til. Men for nogle mennesker fylder de så meget, at de begrænser deres livsudfoldelse. Det kan bremse os i forhold til at tage vigtige beslutninger og blokere os i at gøre både store og små ting i vores liv. Det gode budskab er, at der er noget at gøre, at vi kan arbejde med vores forhold til angsten og derved efterhånden slippe fri af dens snærende bånd. Foredrag og øvelser.

Hvordan du siger nej med god samvittighed og ja til mere glæde og tid
Med udgangspunkt dels i bogen med denne titel og dels med erfaringer fra foredragsholderens liv og arbejde som Life-coach og psykoterapeut vil vi tage hul på et emne, som er svært for en del af os, men som også rummer så mange gode muligheder. Foredrag, dialog og øvelser.

Bevidst udveksling af energi
Der finder hele tiden en udveksling af energi sted imellem alt der eksisterer. Ved at blive bevidst om det og lære hvordan vi kan påvirke denne udveksling, kan vi dels få det bedre selv og dels påvirke vores forhold til andre i positiv retning. Annalise Stourup var i foråret i Peru hos Juan Nunez del Prado, for at lære de gamle overleverede teknikker fra Inkaerne omkring energiudveksling, som stadig praktiseres af Q’ero-indianerne. Foredrag og øvelser.

Styrk det indre parforhold
Vi kan alle lære en masse gennem vores parforhold (eller mangel på samme), bl.a. fordi de spejler vores indre forhold – om der er balance, samarbejde, kærlighed, accept, nærhed, ømhed, tillid, ubundethed og respekt mellem vores indre mandlige og kvindelige sider. Når vi først er bevidst om dette spejl, kan vi bevidst arbejde med de områder i os selv, som den ydre partner spejler. Vi tager derved ansvaret og handlemulighederne hjem til os selv. Foredrag og øvelser.

Få det bedre ved at tegne, male, lave collager eller andet kreativt udtryk
Undersøgelser bl.a. hos ældre mennesker viser, at det at male et billede eller på anden måde udtrykke sig kunstnerisk virker positivt ind på humør og helbred. Og alle kan være med – uanset om du tegner tændstikmænd, abstrakt kunst af enhver art, eller vellignende naturalistisk kunst, så virker det. Måske er det fordi vi i det at male, tegne, modellere el.lign. giver os selv lov til at lege – noget som de fleste voksne mennesker i vores del af verden ellers ikke beskæftiger sig meget med. Foredrag og mulighed for at tegne, male et billede eller en collage.

At finde glæden via musik og sang
Der findes fantastisk meget smuk musik og mange vidunderlige sangtekster. Dem kan vi bruge bevidst – ikke bare, når vi i forvejen er i godt humør, men også til at hjælpe os selv (og andre) til at komme igennem kriser og svære tider. Dette foredrag vil være ledsaget af musik og sang – også fællessange.

Få det bedre gennem anden kost!
Altså den mad, der er sund for dig lige nu. For “Hvad der helbreder en degn, kan slå en smed ihjel” og omvendt. “Din mad er din medicin”. Både indenfor det etablerede sundhedsvæsen og blandt såkaldt “alternative” behandlere er det efterhånden almindelig kendt, at vores helbred i høj grad er påvirket af, hvilken mad vi spiser. Men det kan være svært at finde ud af alle råd, vi modtager gennem medierne. Og ofte er det generelle råd, som ikke passer på alle. Eller råd der specielt har med bestemte sygdomme, ubalancer at gøre. Kunne du tænke dig at få det bedre?

Nye foredrag, der er i støbeskeen:

Sjælehentning. Shamanistiske metoder til at læge fortidens sår og forløse og skabe fremtiden. Når vi oplever traumer, svigt, chok, tab m.v. kan dele af vores sjæl splitte fra – og være ikke tilgængelig indtil den hentes igen.

Sangens helbredende kraft. Et syngende foredrag – der også aktiverer deltagerne – og husk alle der kan tale – kan synge.

Den intuitive bevægelse – dans helbredende kraft. Et dansende foredrag – hvor alle kan være med.