Skip to content

Fortiden kan forløse nuet og fremtiden
Artikel til Liv & Sjæl, september 2005

Regression som støtte i selvudvikling

Regression kan give svar på uforklarlige problemer, øge selvværdet og give større glæde i hverdagen, mener coach og psykoterapeut Annalise Stourup de Molade.

 Formålet med regression er at opløse/ændre ikke hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre samt at få klarhed over ressourcer. Man vender i regression tilbage til behagelige og ubehagelige situationer fra barndom, fosterstadie, ungdom eller måske tidligere liv.  Derved kan frigøres energi til at skabe et mere harmonisk og glædesfyldt liv.

Nøglen til en bedre hverdag med større glæde og forbedret selvværd kan for mange mennesker ligge i regression – at gå tilbage i fortiden. Det mener Annalise Stourup, som siden 1999 har arbejdet som coach og psykoterapeut. Hun er bl.a. uddannet Life-coach, vejleder i livskunst, en bred psykoterapeutisk coach-uddannelse fra Alfa-Omega Instituttet.

Jeg arbejder med coaching i meget bred forstand, ved hjælp af forskellige metoder – med udgangspunkt i både følelser, krop, sind og ånd.

I mit arbejde med mennesker er udgangspunktet: –  at vi hver især indeni har svar og løsninger på alle vores spørgsmål og problemer også selvom vi ikke har kontakt med disse svar. Min opgave som coach er så, at hjælpe klienten til at udforske sig selv og få kontakt med de indre svar, løsninger og ressourcer og støtte til at rumme og forløse følelser undervejs.

En af de metoder jeg bruger mere og mere til at hjælpe mennesker til at få et bedre liv, med adgang til deres fulde potentiale, er regression (– som betyder: at gå tilbage til fortiden.)

Jeg har haft mange mennesker i regression med positive resultater: F.eks.  Forbedret selvværd samt bedre og mere ligeværdigt forhold til partneren. Mange slipper af med uforklarlig bekymring, frygt, angst, jalousi og afhængighed, og bliver bedre til at sige fra og sætte grænser, fortæller Annalise.

Det er en dybtgående metode med rigtig gode og ofte hurtige resultater i forhold til at få en bedre livskvalitet uanset om klienten ønsker at komme fri af begrænsende tanke og handlemønstre, frygt, fobier, afhængighed, har problemer med selvværd eller med at sige fra, konflikter af alle arter i forhold til andre mennesker eller ønsker at finde frem til sit livsformål, støtte til at leve sine drømme, få det bedre i parforhold, arbejdsliv, kreativt liv eller andet.

I regressionen, som udføres i en meget afspændt og dyb bevidsthedstilstand, føres klienten ved hjælp af den indre guide og selvhelbredende bevidsthed tilbage til det tidspunkt, hvor problemet opstod. Eller til det sted, hvor værdifulde informationer og ressourcer, som visdom, styrke, indre fred og harmoni, skjulte eller ikke erkendte evner, livsformål m.v. ligger gemt.

Det kan være til konkrete hændelser på forskellige tidspunkter i dette liv, det kan være helt tilbage til fostertilstand og fødsel, såvel som til situationer i tidligere liv eller i mellemlivsstadier. Det kan også være ind i et symbollandskab, der minder om den måde, vores drømme taler til os på.  Det er til enhver tid klientens selvhelbredende bevidsthed, der viser vej – og jeg støtter så til forløsning og healing undervejs, hvis/når der er brug for det.

Er det så alle der kan gå i regression? – Mit svar er ja – samtidig med at jeg ikke kan love noget om, hvor klienten kommer hen bevidsthedsmæssigt – altså om vi kommer til dette liv, tidligere liv, ind i en symbolverden eller hvad – da det jo er den indre guider der vurderer, hvor det er mest hensigtsmæssigt at komme hen lige nu – og den indre guide er ikke nødvendigvis enig med egoet – der måske gerne vil se flotte indre videoer fra tidligere liv – hvis det nu er det bedste for klienten at se på en hændelse fra ex. 5-års alderen – ja – så er det der vi bliver ført hen.

Mange problemer og blokeringer opløses ved første regression, men i en udviklingsproces, kan det ske, at vi støder på den sammen problematik flere gange – hver gang på et dybere niveau.

Udvikling er som en spiralbevægelse udefra og ind, hvor vi kommer flere gange til det samme sted, men tættere mod centrum, forklarer Annalise.

Jeg har haft mange mennesker i regression og som eksempler på resultater kan jeg nævne: et forbedret selvværd, bedre og ligeværdigt forhold til partner og andre, at komme fri af uforklarlig bekymring, frygt, angst, jalousi og afhængighed, at blive i stand til at sige fra og sætte grænser, at komme ud af handlingslammelse, at forstå den dybere mening med livet, få opløst begrænsende tanke- og handlemønstre, større glæde og tilfredshed i livet o.s.v.

Psykologen, Brian Weiss,som i forbindelse med hypnoseterapi oplevede at nogle af hans klienter fik kontakt med tidligere liv, og så de virkninger regressionen havde på deres liv, har skrevet flere bøger om emnet, hvoraf jeg specielt kan anbefale ”Through time into healing”. Der er en masse eksempler på, hvordan mennesker får det meget bedre i deres liv efter regression, der svarer til det jeg ser i mit arbejde.

Jeg har selv haft stor glæde af regression mange gange gennem de sidste mange år, både når jeg har opsøgt en regressionsterapeut for at udforske og udvikle mig og når jeg spontant har fået kontakt med tidligere liv. Det har bl.a. hjulpet mig til at få det meget bedre i mine nære forhold og til at slippe klaustrofobi i forbindelse med ophold i små rum (der skyldtes, at jeg i et tidligere liv, døde af iltmangel i et kælderrum, som jeg ikke kunne komme ud af, p.g.a. bombning), ligesom jeg gennem regressionen har fået kontakt med evner og ressourcer, større klarhed m.m.

Annalise Stourup de Molade arbejder som coach og psykoterapeut, bl.a. med regression i sit firma ”Hjertets Vej” og har konsultation både i København og i Nyrup på Midtsjælland.

Samt med foredrag og undervisning og er leder af uddannelsen til Intuitiv Coach og Livsvejleder. Information om coaching, regression, foredrag, kurser og uddannelse på tlf. 27 57 35 02 og på www.hjertetsvej.dk.